CLUB NAÚTICO

DE RIANXO

Fecha:

 

 

 

Xunta directiva

 

Actualmente a Xunta Directiva do Clube está formada polas seguintes persoas:

 

 

 

PRESIDENTE

Elisardo Jesús Fernández Villanustre

VICEPRESIDENTE 1º   

Jesús Ferrón Martínez

VICESPRESIDENTE 2º E COMODORO

José Martín Carreira Villamor

SECRETARIO          

Teresa Teijeiro Fernández

TESOREIRO  

Ramón Noya Barreiro

VOCAIS 

Satiago Batalla Otero

Eduardo Varela Piñeiro

 

 

Ver calendario de actividades >