XUNTA DIRECTIVA

 

Actualmente a Xunta Directiva do Clube está formada polas seguintes persoas:

 

 

PRESIDENTE

Elisardo Jesús Fernández Villanustre

VICEPRESIDENTE   

Juan Marimón Mandri

SECRETARIO          

Ramón Noya Barreiro

TESORERO  

Anselmo Carou Feijoo

COMODORO

José Martín Carreira Villamor

VICECOMODORO

Manuel Andrés Vázquez Barbazán

VOCAL

Juan Carlos Bouzón Luengo

 

 

Ver calendario de actividades >