HISTORIA DO CLUBE

 

O Náutico de Rianxo cobrou vida en Outubro de 1990, data na que se firmou a Acta Fundacional polos cinco socios promotores: Ramón Noya López, Jesús Ferrón Martínez, José Antonio Noya López, Luis Ríos Tallón e Martín R. Gómez González, e na que se celebrou a Asemblea de Constitución que nomeou á primeira Xunta Directiva.

 

 

 

 

Unha vez constituida, nos primeiros anos, a Asociación foi incrementando o número de socios de forma progresiva. Máis tarde,  produciuse un certo estancamento, debido en grande medida á temporalidade das instalacións e o incerto futuro por non poder dispor de proxectos concretos.

 

Nos últimos anos, incrementouse o número de baixas, a causa dunha importante elevación das cuotas, para poder establecer o servizo de vixiancia permanente; nestes intres, a pesar de todo isto, o Clube conta con socios moi fieis interesados na náutica, e grazas a isto, non se producen novas baixas.

Actualmente estase producindo demanda de prazas de amarre.

 

 

Actualmente estase a producir un aumento na demanda de prazas de amarre.

 

EVOLUCIÓN DO NÚMERO DE SOCIOS

Ano

Altas

Baixas

Nº de socios

1990

24

0

24

1991

78

1

101

1992

51

2

150

1993

17

2

165

1994

7

5

167

1995

9

21

155

1996

2

18

139

1997

0

14

125

1998

4

8

129

1999

5

3

131

2000

4

2

133

2001

6

1

138

2002

5

4

139

2003

10

2

147

2004

7

5

149

2005

6

9

146

2006

26

10

162

2007

14

6

170

2008

5

3

172

2009 7 9 170
2010 9 11 168
2011 6 12 162
2012 4 9 157
2013 3 7 153

 

 

 

 

 

Ver calendario de actividades >