AVISO LEGAL

 

Política de privacidade e protección de datos

O Club Náutico de Rianxo cumpre íntegramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal (Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos).
O Club adoptou as medidas técnicas precisas para manter o nivel de seguridade requerido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.
De conformidad co establecido no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase ao interesado que os datos recollidos nos formularios serán incorporados a un fichero informático.

O interesado dá o seu consentimento ao tratamento automatizado dos datos.
Así mesmo, o interesado ten o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición, que poderá ejercitar dirixíndose ao responsable do fichero:

 

Club Náutico de Rianxo
Puerto Deportivo, 15920,

Rianxo - La Coruña

TLF: 981 86 61 07

Os datos persoais recollidos só serán tratados e/ou cedidos coa finalidade expresada e sempre co consentimento do usuario ou cliente.

Para que a información que conteñen os nosos ficheros estea sempre actualizada e non conteña erros pedimos aos nosos clientes que nos comuniquen, o máis axiña posible, as modificacións e rectificaciones dos seus datos de carácter persoal.
Así mesmo, a nosa política de privacidad garántelle que os seus datos en ningún caso serán cedidos a outras empresas ou terceiros con fins publicitarios salvo a súa autorización tácita ou expresa.
AVISO LEGAL LSSI

En cumprimento da Lei de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), ponse en coñecemento de todos os usuarios que o contido do dominio "nauticorianxo.com" é propiedade de:

 

Club Náutico de Rianxo
Puerto Deportivo, 15920,

Rianxo - La Coruña

TLF: 981 86 61 07

 

 

 

Ver calendario de actividades >